Menu

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・VI|『コロナ禍生存者の考察』 |ダムニアノヴィッチ&金子

Dialogue entre compositeur et interprète | VI. Réflexions des survivants du Covid | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Дијалог између композитора и извођања VI | Размишљања оних који су преживели корону | Александар Дамњановић и Jоко Канеко

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・V|『記憶』|ダムニアノヴィッチ&金子

Dialogue entre compositeur et interprète | V. La mémoire | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Разговор између композитора и извођача : V. | Сећање | Јоко Канеко и Александар Дамњановић

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・IV|『インスピレーション』|ダムニアノヴィッチ&金子

Dialogue entre compositeur et interprète | IV. L’inspiration | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Разговори између композитора и извођача :  IV.  | Инспирација | Јоко Канеко и Александар Дамњановић

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・III|教育・スパルタとアテネを巡って|ダムニアノヴィッチ&金子

Dialogue entre compositeur et interprète | III. L’Education : Entre Sparte et Athènes | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Разговори између композитора и извођача : III. | Образовање : између Спарте и Атине | Јоко Канеко и Александар Дамњановић

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・II|『音楽と感情』|ダムニアノヴィッチ&金子

Dialogue entre compositeur et interprète : II | Emotion en musique  | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Разговор између композитора и извођача II : | Емоција у музици | А. Дамњановић и Ј. Канеко

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話|時間の観念と音楽における時間|ダムニアノヴィッチ&金子

Dialogue entre compositeur et interprète | La notion du temps et le temps musical | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Разговор између композитора и извођача | Појам времена и музичког времена | А. Дамњановић и Ј. Канеко