Menu

作曲家と演奏家の対話 XIII(最終回) 翻訳者は裏切り者?|アレクサンダー・ダムニアノヴィッチ & 金子陽子

Dialogue entre compositeur et interprète XIII (notre dernier dialogue) : « traduttore-traditore »|Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Разговор између композитора и извођача XIII (наш последњи дијалог)  : « Traduttore-traditore »|Aлександар Дамњановић – Јоко Канеко

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話 XII:紙芝居・ギバニッツァと寿司|アレクサンダー・ダムニアノヴィッチ & 金子陽子

Dialogue entre compositeur et interprète XII : Kamishibaï, guibanitsa et sushi|Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Дијалог између композитора и извођача XII : Камишибаји, гибаница и суши|Александар Дамњановић и Јоко Канеко

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話 XI : クラシック音楽とは何か?|アレクサンダー・ダムニアノヴィッチ & 金子陽子

Dialogue entre compositeur et interprète XI | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko  

Дијалог композитора и извођача XI : Шта значи појам „класична музика“? | Александар Дамњановић и Јоко Канеко

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話 X : 繊細に聴く・ということ|アレクサンダー・ダムニアノヴィッチ & 金子陽子

Dialogue entre compositeur et interprète X : La finesse de l’écoute |Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko  

Дијалог између композитора и извођача X : Рафинман слушања музике 

特別寄稿|対話・ IX : 演奏会主催者とピアニスト・パートナーの対話|アレクサンダー・ダムニアノヴィッチ & 金子陽子

Dialogue entre l’organisateur de concerts et le pianiste partenaire IX : Le rôle du pianiste-partenaire

Разговор између организатора концертних активности и пијанисте сарадника : улога пијанисте сарадника 

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・VIII|創造と伝統の継承・ベオグラード美術アカデミー|ダムニアノヴィッチ & 金子

Dialogue entre compositeur et interprète VIII  | La tradition et la création à l’Académie de Belgrade | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Дијалог између композитора и извођања VIII| Традиција и стваралаштво у београдској Академији за уметност и консервацију|Александар Дамњановић и Jоко Канеко

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・VII|サン・セルジュの丘と芸術家達|ダムニアノヴィッチ & 金子

Dialogue entre compositeur et interprète VII | Colline Saint-Serge et artistes. | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Дијалог између композитора и извођања VII | Сергејевскоје падворје|Александар Дамњановић и Jоко Канеко 

特別寄稿|作曲家と演奏家の対話・VI|『コロナ禍生存者の考察』 |ダムニアノヴィッチ&金子

Dialogue entre compositeur et interprète | VI. Réflexions des survivants du Covid | Alexandre Damnianovitch et Yoko Kaneko

Дијалог између композитора и извођања VI | Размишљања оних који су преживели корону | Александар Дамњановић и Jоко Канеко

1 2